Έργα

Το Έργο ESSS

Το έργο ESSS έχει ως στόχο: 1) να αξιολογήσει και να εκτιμήσει τις ανάγκες των κοινωνικών επιστημόνων γύρω από την Κοινωνική Οικονομία, 2) να αναπτύξει καινοτόμα εργαλεία που μπορούν να υποστηρίξουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη δια βίου μάθηση, 3) να επικοινωνήσει στους συμμετέχοντες τις αρχές της Κοινωνικής Οικονομίας και την ικανοποίηση των τοπικών αναγκών, 4) να τους μεταφέρει κοινωνικές και επιχειρηματικές ικανότητες και κριτική σκέψη, 5) να τους εκπαιδεύσει στο πώς να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες και, τέλος, 6) να τους δώσει τη δυνατότητα να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

Εκτός από τις δραστηριότητες διαχείρισης και διάδοσης, θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες: 1) διεξαγωγή έρευνας για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών των συμμετεχόντων, 2) δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τους συμμετέχοντες γύρω από την κοινωνική επιχειρηματικότητα, 3) εκπαίδευση των εκπαιδευτών προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου, 4) παροχή κατάρτισης σε κοινωνικούς επιστήμονες και 5) αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των συμμετεχόντων πριν και μετά την κατάρτιση.

Τα αποτελέσματα του ESSS περιλαμβάνουν: 1) παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικά εργαστήρια, 2) κατάρτιση κοινωνικών επιστημόνων που αποκτούν νέες δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες γύρω από την κοινωνική επιχειρηματικότητα, 3) καλλιέργεια της θετικής στάσης των συμμετεχόντων και ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, 4) φιλοδοξία των συμμετεχόντων να δράσουν ως κοινωνικοί επιχειρηματίες, 5) δυνατότητα των συμμετεχόντων να προσδιορίσουν διαδρομές σταδιοδρομίας σε έναν νέο τομέα και 6) βοήθεια των συμμετεχόντων να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ως επιχειρηματίες.

image02

Η δουλειά μας

Τα αποτελέσματα του ESSS περιλαμβάνουν

box01b

αξιολόγηση και εκτίμηση των αναγκών των κοινωνικών επιστημόνων γύρω από την Κοινωνική Οικονομία

box02

ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων που μπορούν να υποστηρίξουν τις κοινωνικές επιστήμες στον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων

box03

γνωστοποίηση στους συμμετέχοντες και σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινό τις αρχές της Κοινωνικής Οικονομίας και την ικανοποίηση των τοπικών αναγκών

Τελευταία Άρθρα

Πρόσφατα νέα στο έργο